FinaTech Management

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
 • Sporządzanie wszelkich innych wymaganych prawem sprawozdań i deklaracji
 • Tworzenie skomplikowanych raportów zarządczych w dowolnym formacie
 • Doradztwo w zakresie księgowości
 • Reprezentacja Klienta podczas kontroli skarbowych
 • Wczesne rozpoznanie ryzyk podatkowych
 • Obsługę w języku angielskim i niemieckim
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości

Kadry i Płace

 • Sporządzanie list płac i pełne przejęcie wyliczania wynagrodzeń
 • Sporządzanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Sporządzanie raportów i analiz wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy itp.
 • Przygotowanie innych deklaracji lub zestawień, zgodnie ze specyficznymi wymogami Klienta

Podatki

 • Bieżące doradztwo podatkowe, w tym opracowanie opinii, interpretacji oraz wyjaśnień przepisów prawa podatkowego
 • Doradztwo podatkowe w zakresie międzynarodowych transakcji
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych w transakcjach krajowych i międzynarodowych
 • Audyt podatkowy – kompleksowy bądź dotyczący określonego podatku lub przedsięwzięcia
 • Uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym przed organami skarbowymi
 • Szkolenia podatkowe

Wprowadzanie na rynek

 • Pośrednictwo w formalnościach związanych z rejestracją spółek
 • Użyczenie adresu rejestrowego
 • Przyjmowanie, przeglądanie i przesyłanie korespondencji
 • Pełna obsługa administracyjna

Inne

 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont, Polityki Rachunkowości
 • Opracowanie regulaminu pracy i innych wewnętrznych regulaminów
 • Opracowanie procedur finansowo – księgowych
 • Przygotowanie budżetu dla klienta oraz rozliczanie wykonanych założeń budżetowych
Dzięki współpracy z FinaTech Management Klient zyskuje:
 • Usprawnienie administracji finansowo – personalnej przez wyłączenie odpowiedzialności za naliczanie wynagrodzeń
 • Obniżenie kosztów administracji finansowo – personalnej
 • Gwarancję poufności przekazywanych dokumentów
 • Kompleksową obsługę i rozwiązania dopasowane do indywidulanych potrzeb Klientów
 • Dostęp do wiedzy specjalistów
 • Uwolnienie zasobów personalnych Klienta i zaangażowanie ich w kluczowe działania spółki
 • Pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę
Z NAMI MOŻESZ WIECEJ